Refundacja NFZ
  Katalog świadczeń :

Leczenie stomatologiczne dorosłych i dzieci do 18 r. życia
refundowane przez NFZ


          * Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny j.ustnej 1raz w
okresie 12 m-cy
          * Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 m-cy
          * Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemna oceną i wskazaniami
diagnostyczno-terapeutycznymi
            dla lekarza prowadzacego.
          * Badanie żywotności zębów.
          * Zdjęcia diagnostyczne RTG wewnątrzustne- do wykonywanych zabiegów , 2
w ciągu roku.
          * Znieczulenie miejscowe powierzchowne
          * Znieczulenie miejscowe nasiękowe i przewodowe
          * Leczenie próchnicy powierzchownej
          * Leczenie próchnicy- opracowanie i odbudowa ubytku 1-no, 2-u i 3
powierzchniowego
          * Opatrunki lecznicze
          * Dewitalizacja (zatrucie) zęba
          * Leczenie kanałowe(endodontyczne) osób dorosłych : zęby 3,2,1 (
kły,siekacze)
         * Leczenie kanałowe(endodontyczne) dzieci do 18 r. oraz kobiet w ciąży –
wszystkie zęby.
          * Usunięcie kamienia i osadu – dzieci do 18 r. oraz kobiety w ciąży i połogu 1 raz
na rok
          * Leczenie przyzębia ( choroby błony śluzowej, kiretaż)
          * Usunięcie zębów
          * Opatrunki chirurgiczne , nacięcie ropni
          * Protezy akrylowe- uzupełnienie brakujących zębów , 1 raz na 5 lat
          * Naprawa protez ruchomych, (podścielenie)1 raz na 2 lata
          * Lakowanie zębów szóstych trzonowych( 6-ki) do 7 r. życia
          * Lakierowanie wszystkich zębów (profilaktyka -lakier fluorowy) do 18 r. życia
          * Impregnacja zębów mlecznych ( lapisowanie)
          * Leczenie próchnicy zębów mlecznych
          * Leczenie próchnicy zębów siecznych stałych z zastosowaniem materiału UV
do 18 r.życia
           
          
                          
                                Materiały do wypełnień zębów refundowane
przez NFZ:
            Dorośli i dzieci: ubytki zębów trzonowych ( 8-ki, 7-ki,6-ki), zębów
przedtrzonowych ( 4-ki, 5-ki)
                                       AMALGAMAT SREBRA

             Dorośli :            ubytki kłów i siekaczy ( 3-ki, 2-ki, 1-ki) Materaiał
chemoutwardzalny, biały
             Dzieci :             ubytki kłów i siekaczy ( 3-ki, 2-ki, 1-ki) Materiał
światłoutwardzalny - UV