Słownik

Próchnica:        

Choroba tkanek zęba wywołana przez bakterie. Ogólnie dzielimy próchnice na 3 stopnie : powierzchowna, srednia i głeboka. Ze względu na stopień zawansowania choroby -ząb ulega zniszczeniu.


Ubytek:

Brak zniszczonej części zęba przez próchnicę, od jego kształtu i wielkości po opracowaniu (oczyszczeniu z próchnicy) zależy retencja i utrzymanie wypełnienia. Ubytki można też  podzielić na jedno;dwu;przypowierzchniowe.

Wypełnienie:

Materiał wypełniający ubytek. Ogólnie materiały możemy podzielić na:

  • Amalgamaty ( amalgamat srebra lub złota)
  • Mat.chemoutwardzalne, proces wiązania nastepuje na drodze chemicznej.
  • Materiały swiatłoutwardzalne UV, wiążą się z ubytkiem za pośrednictwem systemów wiążących  polimeryzowanych światłem UV .

Lapisowanie:     

metoda eliminująca bakterie w ubytku próchniczym zęba mlecznego. Ząb jest impregnowany najcześciej Lapisem - sól kwasu azotowego i srebra.
                             
Lakowanie:         

Pokrywanie bruzd fizjologicznych na powierzchni żującej trzonowców (6-ki.7-ki) materiałem zabezpieczającym przed wnikaniem bakterii.

Scaling:

Ultradźwiękowe usuwania kamienia nazębnego